Zakładamy konta bankowe na terenie Szwajcarii.
Rachunek bankowy na terenie Szwajcarii!

Zakładamy konta bankowe na terenie Szwajcarii.

Inflacja powoduje drastyczny spadek wartości pieniądza i wpędza polski naród w biedę...!
Polski złoty traci wartość!

Inflacja powoduje drastyczny spadek wartości pieniądza i wpędza polski naród w biedę...!

Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku w Szwajcarskim Banku wynosi 10 € (dziesięć euro). Jest to stały koszt i zawarty jest w umowie otwarcia rachunku.

Tak, z chwilą otwarcia rachunku klient otrzymuje na wskazany wcześniej przez siebie adres e-mail i numer telefonu wszystkie informacje nt. zarządzania rachunkiem.

Nieznajomość języków obcych nie stanowi problemu. Nasi klienci mogą porozmawiać z Panem Danielem (polski pracownik banku w Szwajcarii).

Rachunek główny prowadzony jest w Frankach Szwajcarskich, lecz można otworzyć (przez aplikację lub laptopa dodatkowe konta tzw. subkonta w walucie obcej również w walucie PLN).

Nie. Nie ma takiej potrzeby, cały proces odbywa się zdalnie. Potrzebna jest jedna wizyta w Kancelarii Notarialnej w Polsce w celu złożenia notarialnego poświadczenia podpisu.

Skontaktować się z nami w celu omówienia szczegółów i podpisania wiążącej umowy zlecenia wykonania usługi „Otwarcia rachunku w Banku w Szwajcarii”.

Czy Twoje pieniądze są Bezpieczne ?

Przenieś swoje oszczędności do Banku w Szwajcarii.

Konta Bankowe zakładane są dla firmy lub dla osoby fizycznej. Do rachunku podstawowego otwierane jest dodatkowe konto oszczędnościowe, dodatkowo otrzymujesz kartę VISA z której można korzystać na takich samych zasadach jak w innych bankach. Do tego rachunku nie mają dostępu polskie instytucje np. Urząd Skarbowy lub ZUS i tym podobne.

Inflacja powoduje utratę wartości pieniądza.

Przenieś swoje oszczędności ratując Twój PLN przed egzekucją komorniczą lub inflacją.

Konto dostępne jest dla firm i osób fizycznych.

Wypełnij krótki wniosek nasz doradca
skontaktuje się z Tobą.